Hai công ty dược bị tạm ngừng tiếp nhận xem xét hồ sơ đăng ký thuốc

27-01-2015 12:00 AM | Thời sự

SKĐS - Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc lần đầu, hồ sơ đăng ký lại và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp của Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh đứng tên đăng ký thuốc và Công ty Lincoln Pharmaceutical Ltd., India sản xuất, đứng tên đăng ký.

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc do Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh ủy thác nhập khẩu và nhập khẩu và Công ty Lincoln Pharmaceutical Ltd., India sản xuất, cung cấp vào Việt Nam.

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ công bố thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị, thuốc tương dương sinh học của hai công ty này.

Lý do: Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo qui định của pháp luật.

Thời hạn tạm ngừng tiếp nhận, xem xét các hồ sơ nêu trên là 12 tháng kể từ ngày 19/1/2015. Đối với các hồ sơ đã nộp (nếu có) của hai công ty trong thời gian trước ngày 19/1/2015 Cục Quản lý Dược vẫn tiến hành thẩm định nhưng chưa xem xét cấp số đăng ký trong thời hạn 12 tháng nêu trên.

PV

 

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH