Hà Nội yêu cầu học sinh không được học thêm quá 5 môn học

20-09-2015 8:31 PM | Thời sự

SKĐS - Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hà Nội cho biết, vừa yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm tại đơn vị.

Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hà Nội cho biết, vừa yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm tại đơn vị. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ cở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành. Về nội dung, chương trình dạy thêm, học thêm, các trường phải quản lý để đảm bảo không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội qui định không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học.

Duy Anh

 

 

 


Ý kiến của bạn