Hà Nội xây dựng “mỗi phường một phố An toàn thực phẩm”

14-10-2013 8:59 PM | Tin nóng y tế

Sở Y tế TP. Hà Nội đang triển khai xây dựng mô hình “tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo ATTP” tại tuyến phố Quán Thánh, quận Ba Đình. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên thuộc đề án “Triển khai mô hình cải thiện ATTP với dịch vụ ăn uống tại các phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội, giai đoạn 2013 - 2015”

Sở Y tế TP. Hà Nội đang triển khai xây dựng mô hình “tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo ATTP” tại tuyến phố Quán Thánh, quận Ba Đình. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên thuộc đề án “Triển khai mô hình cải thiện ATTP với dịch vụ ăn uống tại các phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội, giai đoạn 2013 - 2015”. Theo đó, trên tuyến phố này sẽ tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm cửa hàng ăn uống; quầy hàng thức ăn nhanh, thực phẩm chín. Các tiêu chí và nội dung thực hiện bao gồm: tổ chức điều tra ban đầu về điều kiện ATTP các cơ sở, đánh giá kiến thức thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh; thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện... Đề án sẽ triển khai mô hình cải thiện ATTP với dịch vụ ăn uống tại 176 phường, thị trấn trên toàn TP, giai đoạn 2013 - 2015 có tổng kinh phí thực hiện khoảng 35,7 tỉ đồng bằng nguồn sự nghiệp ngân sách TP, trong đó, đề án sẽ triển khai thí điểm xây dựng và duy trì một tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đảm bảo ATTP tại mỗi phường.

T.Lâm


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH