Hà Nội tăng cường kiểm soát, phát hiện sớm các trường lây truyền HIV từ mẹ sang con

27-05-2019 9:37 PM | Thời sự

SKĐS - Sở Y tế ban hành Kế hoạch về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Theo đó, từ ngày 1 - 30/6/2018, tại Hà Nội, các cơ sở điều trị HIV/AIDS tư vấn, điều trị HIV/AIDS ngay cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV, theo dồi, quản lý phụ nữ mang thai nhiễm HIV trước và sau sinh, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV và chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV.

Theo Kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội số 2192/KH-SYT về Triển khai “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 với chủ đề “Mẹ không có HIV - Con không nhiễm HIV” bắt đầu từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2019, trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Với mục tiêu từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hoạt động truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, trong đó, có nội dung truyền thông về thay đổi hành vi giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; 100% các cơ quan truyền thông từ cấp Thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có tin, bài về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; trên 65% số phụ nữ từ 15-49 tuổi được tiếp cận với các thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Hà Nội phấn đấu 100% số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV. (ảnh minh họa)

Cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: 100% số phụ nữ mang thai (PNMT) trên địa bàn thành phố Hà Nội được tư vấn xét nghiệm HIV nhằm phát hiện sớm phụ nữ mang thai nhiễm HIV; 98% số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được quản lý, chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Phấn đấu 100% số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được chuyển gửi, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV.

Trong Tháng cao điểm, các hoạt động truyền thông được lồng ghép với các hoạt động truyền thông của các hoạt động y tế khác như hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản, làm mẹ an toàn, phòng chống HIV/AIDS... Trong đó, tại thành phố, tổ chức các hoạt động phát động chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng video clip thông điệp truyền thông về chủ đề Tháng cao điểm;  Quảng bá địa chỉ cung cấp các địch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Phối hợp với Thành hội Phụ nữ tổ chức truyền thông về lợi ích của việc xét nghiệm phát hiện sớm PNMT nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai; Tại các quận/huyện/ thị xã triển khai sử dụng các tài liệu truyền thông đã được cấp; 100% quận, huyện, thị xã tổ chức được ít nhất 01 hoạt động truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

100% quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có tin bài về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được phát trên hệ thống truyền thanh. Tăng thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trong thời gian chiến dịch với thời lượng mỗi tuần 02 lần; Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lồng ghép với các chương trình Y tế khác.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ Chăm sóc SKSS triển khai can thiệp Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo các nội dung được quy định: Tăng cường tư vấn xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ có thai đến khám thai, đặc biệt trong lần khám thai đầu tiên, tư vấn chuyển tiếp và theo dõi phụ nữ mang thai nhiễm HIV đến điều trị ARV tại cơ sở điều trị HIV/AIDS.

Các cơ sở điều trị HIV/AIDS thực hiện tư vấn, điều trị HIV/AIDS ngay cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV, phối hợp với các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trong việc theo dõi, quản lý phụ nữ mang thai nhiễm HIV trước và sau sinh; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV và chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV.

 

 


HY
Ý kiến của bạn