Hà Nội sẽ giải tỏa 12 cây xăng trong diện di dời trước 31/10

14-10-2013 9:03 PM | Thời sự

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu 12 cửa hàng kinh doanh (KD) xăng dầu trong diện phải di dời, giải tỏa hoạt động đến hết ngày 31/10/2013 để giải quyết hàng tồn, thanh lý hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký kết từ trước.

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu 12 cửa hàng kinh doanh (KD) xăng dầu trong diện phải di dời, giải tỏa hoạt động đến hết ngày 31/10/2013 để giải quyết hàng tồn, thanh lý hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký kết từ trước. 12 cửa hàng KD xăng dầu phải di dời, giải tỏa này là do không bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, không bảo đảm về phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông... Riêng đối với 32 cửa hàng KD xăng dầu phải sớm cải tạo để bảo đảm về công tác phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện quy định tại QCVN 01:2013/BCT, UBND TP yêu cầu sau ngày 31/10/2013 phải ngừng hoạt động KD, nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện KD cho Sở Công Thương và thực hiện việc cải tạo cửa hàng mới được tiếp tục KD...      

Hà Loan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH