Hà Nội lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

23-05-2019 7:00 PM | Thời sự

SKĐS - UBND thành phố Hà Nội vừa thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019, theo đó chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại  Quyết định số 2357/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội  về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 nêu rõ, thành lập BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 gồm  91 người. Ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban thường trực quyết định thành lập Bộ phận thường trực giúp việc BCĐ.

Ảnh minh họa

BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm  và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc các Học viện: Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Kỹ thuật Quân sự, Quản lý Giáo dục; Hiệu trưởng các trường Đại học; Nội vụ Hà Nội, Công nghiệp Việt-Hung, Lâm nghiệp, Y Hà Nội, Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Y tế công cộng, Công nghệ Giao thông vận tải; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố Hà Nội, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 91 người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


HY
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH