Hà Nội đẩy mạnh thực hiện cưới văn minh, tiết kiệm

Suckhoedoisong.vn - Hơn 5 năm trước (ngày 3/10/2012), Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Thành ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện, không mời khách dự tiệc quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người), không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc; không tổ chức cưới ở địa điểm quá sang trọng, tốn kém... Sau hơn 5 năm triển khai Chỉ thị của Thành ủy đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô trong thực hiện việc cưới. Tình trạng đám cưới tổ chức ăn uống linh đình, phô trương, lãng phí giảm nhiều.

Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong tổ chức việc cưới, bảo đảm tiêu chí vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, được dư luận đồng tình. Tuy nhiên, sức lan tỏa của những mô hình nêu trên còn hạn chế. Thời gian gần đây, ở một số địa phương tái diễn tình trạng tổ chức đám cưới ăn uống linh đình hàng trăm mâm cỗ, kéo dài trong vài ba ngày gây phản cảm trong xã hội. Không ít đám cưới của bản thân cán bộ, đảng viên hoặc con, em các đối tượng này được tổ chức tại các khách sạn sang trọng với chi phí tốn kém… Trước thực trạng này, mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1349/UBND-KGVX đề nghị Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP. Hà Nội.

Công văn nêu rõ, để khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, UBND TP. Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương với các hình thức phù hợp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu…

Tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, gắn với việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa, làng văn hoá”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

Công văn cũng nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Kế hoạch của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; đồng thời vận động người thân trong gia đình, dòng tộc thực hiện.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phản ánh sinh động các nội dung thực hiện và tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới để nhân rộng điển hình; nêu gương, khuyến khích những mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, đơn giản, phù hợp những giá trị chuẩn mực xã hội và văn hoá truyền thống dân tộc, đồng thời phê phán những lễ cưới xa hoa, lãng phí không phù hợp với tinh thần Chỉ thị. Các nội dung, chương trình được phản ánh phải có tính định hướng, giáo dục cao nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người trong xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới.

UBND TP. Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.

Việc thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc cưới tiết kiệm, văn minh là chủ trương đúng đắn. Nhưng ngoài việc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát của các cấp ủy, của chính quyền các cấp đối với cán bộ, đảng viên về chấp hành thực hiện  các chỉ thị này. Có như vậy, chủ trương mới thật sự đi vào cuộc sống, tạo những chuyển biến tích cực và rõ nét hơn.

HÀ NGUYỄN

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com