Hà Nội: 96,2% cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối liên thông

19-06-2019 9:53 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Tính đến cuối tháng 5, trên địa bàn Hà Nội có 6.881 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động. Tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối liên thông có 5.862/6.881 cơ sở, đạt 85,2%, trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối đạt 96,2%.

Theo Sở Y tế, việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc về cơ bản đạt tiến độ đề ra, hoàn thành 100% tiến độ đối với nhà thuốc; hoàn thành 90,2% tiến độ đối với quầy thuốc.

Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khải cho biết, để triển khai việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc, thời gian qua, Sở Y tế đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhà thuốc/quầy thuốc. UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã  tổ chức 126 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.135 cơ sở (đạt 89%). Trong đó bao gồm 1.184 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc/quầy thuốc trong cơ sở y tế công lập, nhà thuốc/quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (đạt 77%); 4.951 nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân (đạt 92%).

Ảnh minh họa

Kết quả, đến hết tháng 5/2019, tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối  5.862/6.881 cơ sở đạt 85,2%. Trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối đạt 96,2%.

Tuy nhiên, việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc gặp không ít khó khăn, tiến độ kết nối quầy thuốc tư nhân tại một số huyện còn chậm. Điển hình như huyện Quốc Oai đạt 49,3%; huyện Thanh Oai đạt 54,7%, huyện Sóc Sơn đạt 76,3%...

Nhằm giám sát các cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối liên thông, thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc tại 11 quận, huyện, thị xã; 2 công ty dược phẩm cổ phần hóa nhà nước. Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông các cơ sở tại một số quận, huyện chưa được chú trọng. Kiểm tra tại 56 cơ sở đã thực hiện kết nối, một số chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên, một số cơ sở còn chưa thực hiện thành thạo sử dụng phần mềm.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại 271 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính 50 cơ sở.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc, thời gian tới, Sở Y tế sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm. Đồng thời, hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nối liên thông, đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc.

Tổ công tác thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của UBND quận, huyện, thị xã; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại các các cơ sở. Thường xuyên kiểm tra thông tin trên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” để phát hiện thông tin thuốc hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, thuốc bị đình chỉ lưu hành của các cơ sở trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời; xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.

 

Để triển khai thực hiện Đề án, trong thời gian qua, Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuôc, kê đơn và bán thuốc kê đơn; Cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của ngành. Bên cạnh đó, UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn; Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở kế hoạch, văn bản chỉ đạo và lợi ích việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc.

 


TT
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH