Hạ cấp độ dịch COVID-19 cần lưu ý những gì?

02-04-2022 1:37 PM | Bản tin sức khỏe

SKĐS - Hạ cấp độ dịch thời điểm này là cần thiết tuy nhiên vẫn tiềm ẩn tới 10% rủi ro. Việc thay đổi cấp độ dịch Covid-19, thay đổi một số yếu tố không còn phù hợp nhưng vẫn cần đảm bảo các nguyên tắc chống dịch Covid-19 ổn định lâu dài đảm bảo hoạt động y tế cũng như đời sống nhân dân.

Hiện,Việt Nam đã có sự thay đổi lớn từ chiến lược "Zero Covid-19" sang "Thích ứng Covid-19". Nới lỏng dần các biện pháp chống dịch để phù hợp hơn với tình hình mới, góp phần tạo điều kiện phục hồi kinh tế.


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH