DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Gửi Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ ngành y tế
20:54 23/07/2012 GMT+7
Tôi rất vui mừng khi được báo cáo sau 2 ngày làm việc khẩn trương tích cực, Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ ngành y tế đã đạt kết quả tốt. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế, tôi thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

      Hà Nội, ngày 20  tháng 7 năm 2012

Các đồng chí thân mến,

(SKDS) - Tôi rất vui mừng khi được báo cáo sau 2 ngày làm việc khẩn trương tích cực, Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ ngành y tế đã đạt kết quả tốt. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế, tôi thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Công tác tổ chức cán bộ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ của ngành y tế. Trong những năm qua, nhất là trong năm 2011- 2012, các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ trong ngành y tế đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp và lãnh đạo các đơn vị trong việc kiện toàn hệ thống tổ chức của ngành, của các đơn vị trong ngành y tế và trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ viên chức ngành y tế. Thành tích của ngành y tế trong những năm qua có phần đóng góp quan trọng của những người làm công tác tổ chức cán bộ ngành y tế.

Trong giai đoạn mới, ngành y tế đứng trước nhiều khó khăn thách thức do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều bệnh lạ nguy hiểm xuất hiện, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên chưa được cải thiện, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế mặc dù đã được tăng cường đầu tư nhưng còn lạc hậu, kinh phí của Nhà nước đầu tư cho ngành y tế mặc dù được cải thiện nhưng cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, ngành y tế đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là: đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính ngành y tế theo hướng điều chỉnh từng bước giá dịch vụ y tế trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí kết hợp với việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về y tế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin y tế và truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của các tầng lớp nhân dân trong hoạt động của ngành y tế góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người cận nghèo, người ở vùng núi, vùng khó khăn...

Một trong các giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế là phải phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành y tế từ Trung ương đến địa phương và phát triển đội ngũ nhân lực ngành y tế đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đạo đức nghề nghiệp tốt, được phân bố cân đối hợp lý các chuyên ngành và giữa các vùng, miền trong cả nước. Chính vì vậy, vai trò và trách nhiệm của các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của ngành y tế trong thời gian tới càng quan trọng và nặng nề hơn, nhất là khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được thông qua và có hiệu lực đi vào cuộc sống.

Tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình để tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp kiện toàn hệ thống tổ chức ngành y tế, phù hợp tình hình bệnh tật và đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị, đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống tổ chức ngành y tế, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế, tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị của ngành y tế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Xây dựng và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhân lực y tế, đặc biệt là quy hoạch đội ngũ lãnh đạo của từng địa phương, đơn vị, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. Tổ chức xây dựng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức ngành y tế đặc biệt là chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và các loại phụ cấp khác.

3. Xây dựng, bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành y tế, chú trọng các tiêu chuẩn về năng lực lập kế hoạch, năng lực quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý tài chính, năng lực điều hành và nhất là phẩm chất đạo đức của người lãnh đạo, quản lý. Khẩn trương thành lập và đưa vào hoạt động 2 Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý ngành y tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đổi mới quy trình, thủ tục trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo để vừa đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Đảng, Chính phủ, vừa đáp ứng nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm được những cán bộ thực sự có đức, có tài, có năng lực quản lý, điều hành. Thực hiện việc luân phiên luân chuyển cán bộ từ Trung ương xuống địa phương, từ các cơ quan hành chính xuống các đơn vị sự nghiệp và ngược lại để nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ.

5. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, tạo sự đoàn kết thực sự trong cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tôi tin tưởng rằng với những kiến thức thu được trong Hội nghị tập huấn này và với kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ những năm qua, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt các nội dung của công tác tổ chức cán bộ ngành y tế trong thời gian tới.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo ngành y tế, tôi chúc toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành sức khỏe, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chào thân ái, 

Kính thư

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Thầy thuốc Nhân dân

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Ban Cán sự Đảng

Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm