Hà Nội

giúp da tươi nhuận

Giò lợn tăng tiết sữa, giúp da tươi nhuận

Giò lợn tăng tiết sữa, giúp da tươi nhuận

Thầy giỏi – thuốc hay - 17/04/2019 07:15

SKĐS - Giò lợn là phần chân của lợn được xẻ từ khớp háng, cho ta thịt chân giò thường làm món luộc.