giun

Khi nào cần tẩy giun cho bé?

Khi nào cần tẩy giun cho bé?

Phòng mạch online - 01/07/2021 20:54

SKĐS - Do thời gian dài dịch bệnh và nhà ở thị xã nên em cũng nghĩ không nhất thiết phải tẩy giun. Nhưng thời gian gần đây bé lười ăn và bụng hơi to. Vậy em có nên tẩy giun cho bé không, tuổi cháu đã tẩy giun được chưa?