Giữ vững chủ quyền quốc gia song song phát triển KT-XH

30-12-2014 7:00 PM | Thời sự

SKĐS - Ngày 29/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Ngày 29/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tập trung đưa ra những giải pháp hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi 4 nhóm nhiệm vụ lớn trong năm 2015.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ.

Tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ lớn

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2015 đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ lớn phải tập trung thực hiện thắng lợi là: Cả nước, cả hệ thống chính trị phải chung sức đồng lòng, quyết liệt hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội đã đề ra cho năm 2015, cố gắng đạt kết quả cao nhất của Kế hoạch 5 năm. Phải giữ được chủ quyền quốc gia, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tăng cường đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và nhiệm vụ cuối cùng là tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 bên cạnh thuận lợi, Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường tác động tiêu cực đến Việt Nam. Bên cạnh đó, trong nước năm 2014, tuy kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng được phục hồi song còn hạn chế, yếu kém; đặc biệt tháng 5/2014 Trung Quốc ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế đưa và hạ đặt giàn khoan nước sâu trong vùng biển của Việt Nam đã đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh như trên, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã giữ vững được chủ quyền quốc gia, đồng thời giữ được hòa bình, ổn định; những diễn biến làm mất trật tự xã hội ở Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh được tập trung chỉ đạo ngăn chặn ngay; tạo được sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc cả trong nước và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng đó, cả nước đã đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng và Quốc hội đã đề ra cho năm 2014, 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt; cả 3 khu vực là công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phục hồi và tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; tăng trưởng GDP vượt chỉ tiêu đề ra và đạt khoảng 5,98%; tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh đều có bước nâng lên, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện... Những kết quả đạt được tạo được tiền đề, điều kiện thuận lợi cho triển vọng của năm 2015 đạt và vượt kế hoạch cao hơn năm 2014.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, đã nêu 3 nhóm giải pháp lớn bảo đảm chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Liên quan đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh, duy trì tỷ lệ tiêm chủng; tập trung chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS, tiếp tục thực hiện mục tiêu 3 giảm (người nhiễm mới, người tử vong, kỳ thị phân biệt, đối xử) trong công tác phòng chống HIV/AIDS, mở rộng điều trị bằng các loại thuốc, hình thức điều trị có hiệu quả. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; giảm thời gian điều trị tại bệnh viện; đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh; khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập và hình thức hợp tác công - tư... Thực hiện các giải pháp linh hoạt nhằm bảo đảm mức sinh thấp, hợp lý và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Xây dựng các chính sách để tận dụng giai đoạn “dân số vàng” hiện nay.

Về vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, sinh viên mới tốt nghiệp, Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo, trong đó chú trọng các giải pháp khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo. Điều chỉnh chuẩn nghèo theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp thực tiễn của Việt Nam. Trong phòng chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình thí điểm hiệu quả trong công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng cho người nghiện sau cai, người bán dâm. Nhân rộng mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm.

H. Phong

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH