Hà Nội

giới nghiêm

Bình Dương giới nghiêm thời gian người dân ra đường

Bình Dương giới nghiêm thời gian người dân ra đường

Thời sự - 28/07/2021 09:02

SKĐS - Từ ngày 28/7, Người dân tỉnh Bình Dương sẽ được yêu cầu không ra đường, trong khung giờ sau 18 giờ mỗi ngày đến 05 giờ sáng ngày hôm sau trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch.