giấy đăng ký

Bộ Y tế đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Bộ Y tế đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Y tế - 09/09/2022 15:11

SKĐS - Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu điều trị, Bộ Y tế đề xuất xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số nội dung như việc gia hạn đăng ký thuốc; quy định về điều kiện đăng ký lưu hành thuốc trong trường hợp cấp bách...