Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có cần giấy phép?

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có cần giấy phép?

Tin nóng y tế - 30/08/2019 14:10

SKĐS - Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.