Hà Nội

giao ban chính sách BHYT giữa Bộ Y tế và BHXH

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

Tin nóng y tế - 15/05/2019 15:53

SKĐS - Ngành Y tế và BHXH Việt Nam cần tiếp tục phối hợp đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT, đảm bảo các cơ sở KCB có nguồn thu hợp lý, xứng đáng và đặc biệt phải đảm bảo minh bạch chính sách, cân đối, ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ.