Giáng sinh cảm động

Món quà Giáng sinh cảm động

Món quà Giáng sinh cảm động

Quốc tế - 19/12/2018 18:24

SKĐS - Một gia đình đã rất bất ngờ khi biết người hàng xóm quá cố đã để lại quà Giáng sinh để trao cho con gái họ trong vòng 14 năm tới.