giang mai bẩm sinh

Giang mai không biểu hiện, làm thế nào để biết bệnh?

Giang mai không biểu hiện, làm thế nào để biết bệnh?

Phòng mạch online - 03/10/2023 19:47

SKĐS - Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục, ngoài các trường hợp có biểu hiện rõ ràng còn có những trường hợp giang mai “kín”, bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng gì. Vậy làm sao để phát hiện bệnh?