Hà Nội

Giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 – 2014

13-05-2013 8:20 PM | Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 - 2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 - 2014. Theo đó, Bộ GD & ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập xây dựng tiến độ điều chỉnh mức học phí một cách hợp lý. Mức học phí phải phù hợp với nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo. Học phí được thu định kỳ hàng tháng.
 
Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp không được ép buộc học sinh, sinh viên đóng học phí 1 lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học, nhất là vào đầu năm học mới. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc Trung ương quản lý cần đăng ký với bộ chủ quản về lộ trình, mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh học phí.        
 
T.Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn