Hà Nội

giảm táo bón

Hệ tiêu hóa và những vấn đề cần biết

Hệ tiêu hóa và những vấn đề cần biết

Y học 360 - 25/11/2020 16:35

SKĐS - Hệ tiêu hóa bao gồm ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Các cơ quan này giúp cắt nhỏ và phân giải thức ăn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.