Giảm số ca lây nhiễm, Hải Dương đề nghị các tỉnh tạo thuận lợi cho xe đi, đến

20-03-2021 6:37 AM | Thời sự

SKĐS - Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm mới giảm rất nhanh và đều là các ca F1 đã được cách ly tập trung.

Ngày 19/3, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền tỉnh Hải Dương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm mới giảm rất nhanh và đều là các ca F1 đã được cách ly tập trung.

Để bảo đảm thực hiện “Mục tiêu kép”, từ ngày 18 tháng 3 năm 2021, tỉnh Hải Dương thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trong đó đối với hoạt động vận tải, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Giao thông vận tải Hải Dương hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa và hành khách đi, đến tỉnh Hải Dương.

Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Giao thông vận tải làm đầu mối để phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hải Dương kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đi, đến tỉnh Hải Dương.


D.Hải
Ý kiến của bạn