Hà Nội

giám đốc bv bạch mai

Vai trò của xã hội hoá y tế để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ

Vai trò của xã hội hoá y tế để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ

Tin nóng y tế - 27/12/2020 15:02

SKĐS - Những năm gần đây, chính sách xã hội hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các lĩnh vực xã hội, giúp bù đắp thiếu hụt về tài chính, mở rộng cung ứng dịch vụ cho người dân.