Hà Nội

giải trình tự gen giúp nhân loại kiểm soát dịch COVID-19

Giải trình tự gen siêu nhanh giúp kiểm soát dịch COVID-19   

Giải trình tự gen siêu nhanh giúp kiểm soát dịch COVID-19  

Thông tin dược học - 22/05/2021 13:29

SKĐS - Hai nhà khoa học Anh đã nhận giải thường Công nghệ thiên niên kỷ nhờ tìm ra kỹ thuật giải trình tự gen siêu nhanh, hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19.