Hà Nội

giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng dịch bệnh để tăng giá xét nghiệm COVID-19

Cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng dịch bệnh để tăng giá xét nghiệm COVID-19

Y tế - 11/03/2022 09:00

SKĐS - Trong văn bản mới nhất, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến thực hiện xét nghiệm; Cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19...