Hà Nội

giá vé tàu

Kể từ ngày 21/11, ai đi tàu Cát Linh – Hà Đông được hưởng mức giá vé 0 đồng?

Kể từ ngày 21/11, ai đi tàu Cát Linh – Hà Đông được hưởng mức giá vé 0 đồng?

Thị trường - 20/11/2021 17:27

SKĐS - Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã công bố 5 mức thu vé với người đi tàu Cát Linh – Hà Đông. Theo đó, các mức thu vé là 0 đồng (đối tượng ưu tiên); 15.000 – 30.000 đ/vé ngày; vé tháng các mức 100.000đ, 140.000đ và 200.000đ.