gia hạn tự động đăng ký thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để vấn đề gia hạn giấy lưu hành thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để vấn đề gia hạn giấy lưu hành thuốc

Thời sự - 06/01/2023 13:34

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, cùng với các giải pháp trước mắt thì Bộ đang phối hợp xây dựng Luật Dược (sửa đổi) nhằm đẩy nhanh, giải quyết triệt để vấn đề gia hạn giấy lưu hành thuốc.