Ghép tạng tại Bệnh viện TWQĐ 108

Ghép tạng tại Bệnh viện TWQĐ 108: Đi sau nhưng không bao giờ là muộn

Ghép tạng tại Bệnh viện TWQĐ 108: Đi sau nhưng không bao giờ là muộn

Tin nóng y tế - 22/01/2021 07:30

SKĐS - Xuất phát về ghép tạng của Bệnh viện TWQĐ 108 muộn so với các bệnh viện khác trong nước. Nhưng chỉ sau 4 năm, bệnh viện đã đuổi kịp trình độ ghép tạng của các bệnh viện lớn trong nước, thậm chí có lĩnh vực đứng đầu như là ghép phổi