gen bệnh thể ẩn Thalassemia

Nỗi đau của những bà mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh

Nỗi đau của những bà mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh

Y tế - 10/05/2023 16:19

SKĐS - Hiện nay, số lượng bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã và đang làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội.