gen bệnh tan máu bẩm sinh

Việt Nam có đến 13,8% dân số mang gen căn bệnh được ví như "quả bom nổ chậm"

Việt Nam có đến 13,8% dân số mang gen căn bệnh được ví như "quả bom nổ chậm"

Y tế - 03/11/2022 15:26

SKĐS - Việt Nam có tới 13,8% dân số mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Mỗi năm, cần trên 2.000 tỷ đồng để tất cả bệnh nhân được điều trị ở mức tối thiểu và cần khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. Có thể coi đây là "quả bom nổ chậm" làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số và nguồn tài chính quốc gia