Hà Nội

gây tê

Tiến bộ về giảm đau sau mổ và gây tê

Tiến bộ về giảm đau sau mổ và gây tê

Y học 360 - 18/10/2020 09:30

SKĐS - Mỗi cuộc phẫu thuật dù lớn hay nhỏ đều phải có kíp gây mê hồi sức. Nhiệm vụ của bác sĩ gây mê hồi sức là làm cho người bệnh không đau và duy trì an toàn các chức năng sống của cơ thể trong và sau cuộc phẫu thuật.