Hà Nội

gẫy đốt sống cổ

Thành đạt nhờ…tai nạn

Thành đạt nhờ…tai nạn

Văn hóa – Giải trí - 15/07/2021 07:00

SKĐS - 17 năm trước Sebastian Luty không may bị gẫy đốt sống cổ và liệt 95% cơ thể sau thao tác nhảy xuống hồ bơi.