Gặp người duy nhất được phép vẽ chân dung Đại tướng

12-10-2013 9:33 AM | Thời sự

Có một người họa sỹ mù ngày ngày vẫn vẽ những bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng chính là người họa sỹ duy nhất được Đại tướng cho phép vẽ chân dung của mình lúc sinh thời.

Có một người họa sỹ mù ngày ngày vẫn vẽ những bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng chính là người họa sỹ duy nhất được Đại tướng cho phép vẽ chân dung của mình lúc sinh thời.
 
Theo VTC

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH