Hà Nội

gánh nặng bệnh tật do lạm dụng rượu bia

Vì sao Bộ Y tế đề xuất kiểm soát quảng cáo bia ?

Vì sao Bộ Y tế đề xuất kiểm soát quảng cáo bia ?

Tin nóng y tế - 26/05/2018 16:04

SKĐS - Tỷ lệ tiêu thụ rượu bia ở những nước cấm quảng cáo cả bia và rượu thấp hơn 11% và tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thấp hơn 23% so với nước chỉ cấm quảng cáo rượu.