Gần 50 đột biến đậu mùa khỉ lây chồng chéo động vật - người - động vật

27-06-2022 3:13 PM | Bản tin sức khỏe

Đậu mùa khỉ đã có tận 50 đột biến kể từ năm 2018. Nhà nhân chủng học Sagan Friant từ Đại học Bang Pennsylvania - Mỹ, cho biết rất có thể những năm qua đậu mùa khỉ đã lây truyền hỗn loạn, chồng chéo: từ động vật sang người, rồi từ người bệnh sang người khác và cả lây ngược trở lại động vật...
PV
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH