Gần 400 phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

15-08-2022 12:20 PM | Thời sự

Sáng 15/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Gần 400 phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 1.

Các phóng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5.

Tại hội nghị, gần 400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Thủ đô đã nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ về các nội dung trên. Đồng thời, huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Gần 400 phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 2.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10-5 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021...

ĐÌNH HIỆP
Theo https://hanoimoi.com.vn/
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH