gà Mông đen

Lạ đời giống gà ăn đá, uống sương đêm, đen từ xương đen ra, giá cao 'ngất' vẫn không có để mua

Lạ đời giống gà ăn đá, uống sương đêm, đen từ xương đen ra, giá cao 'ngất' vẫn không có để mua

Thị trường - 18/12/2022 10:56

Loài gà đặc sản xương đen của người Mông vốn chỉ ăn ngô, ăn đá, uống sương đêm này bán mức cao nhưng hàng luôn trong tình trạng “cháy” hàng.