FIF

Quỹ mới phòng đại dịch chính thức được thành lập

Quỹ mới phòng đại dịch chính thức được thành lập

Quốc tế - 11/09/2022 15:49

SKĐS - Quỹ trung gian tài chính mới (FIF) để phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch (PPR) đã được Hội đồng quản trị FIF chính thức thành lập tại cuộc họp khai mạc từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022.