Hà Nội

F1 không còn phải cách ly

Nóng: Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất, F1 không còn phải cách ly

Nóng: Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất, F1 không còn phải cách ly

Y tế - 15/04/2022 19:19

SKĐS - Trong hướng dẫn mới nhất ngày 15/4 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần (F1) của Bộ Y tế, F1 không còn phải cách ly