Estinfo

Ảnh hưởng của thời kỳ tiền mãn kinh đến sức khỏe của phụ nữ như thế nào?

Ảnh hưởng của thời kỳ tiền mãn kinh đến sức khỏe của phụ nữ như thế nào?

Y học 360 - 05/11/2020 09:00

SKĐS - Thời kỳ tiền mãn kinh là giai đoạn gây ra rất nhiều thay đổi ảnh hưởng trực tiếp về sức khỏe và tâm sinh lý của người phụ nữ. Tìm hiểu về thời kỳ tiền mãn kinh sẽ giúp phái đẹp có thể chủ động bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.