Hà Nội

dưỡng sinh phòng bệnh

Bí quyết dưỡng sinh phòng bệnh mùa thu

Bí quyết dưỡng sinh phòng bệnh mùa thu

Sức khỏe sinh sản - 26/10/2019 15:30

SKĐS - Sách Hoàng đế nội kinh viết: “Xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm”. Mùa thu thời tiết từ nóng chuyển sang mát lạnh, dương suy âm thịnh. Thời tiết khô hanh, vì thế dưỡng âm phòng ngừa khô hanh là chủ yếu của dưỡng sinh mùa thu để phòng bệnh