đuối nước khi tắm suối

Thêm một học sinh bị đuối nước thương tâm khi tắm suối

Thêm một học sinh bị đuối nước thương tâm khi tắm suối

Xã hội - 01/10/2023 15:51

SKĐS - Một trường hợp học sinh bị đuối nước thương tâm khi tắm suối lại vừa xảy ra ở Bình Thuận.