Dược thiện kiện tỳ

Dược thiện kiện tỳ, dưỡng dương

Dược thiện kiện tỳ, dưỡng dương

Thầy giỏi – thuốc hay - 04/04/2021 11:19

SKĐS - Các nhà dưỡng sinh Đông y cho rằng mùa hạ tuy dương khí vượng thịnh bên ngoài nhưng khí âm lại tiềm ẩn bên trong cơ thể, vậy nên “trời tuy nóng chớ tham mát, dưa tuy ngon chớ ăn nhiều”.