Hà Nội

Được hưởng trợ cấp thế nào?

09-08-2010 10:45 AM | Thời sự

Tôi đã từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị. Tôi sinh được 4 người con, có 1 con sinh năm 1977. Đến năm 1989 con tôi bị động kinh. Vậy tôi và con tôi có được hưởng trợ cấp hay không?

Tôi đã từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị. Tôi sinh được 4 người con, có 1 con sinh năm 1977. Đến năm 1989 con tôi bị động kinh. Vậy tôi và con tôi có được hưởng trợ cấp hay không?

Nguyễn Văn Quý (Điện Biên)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu ông đã chiến đấu tại vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam và con đẻ của ông được Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế thì ông thuộc diện đối tượng được xét hưởng chế độ ưu đãi.

Đối với con ông, nếu bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt hoặc bị dị dạng, dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt thì thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi.

           XH-BĐ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn