Hà Nội

dược chất phóng xạ trong điều trị I-131

BV K: Sử dụng thiết bị hiện đại đầu tiên tại Việt Nam chiết tách dược chất phóng xạ trong điều trị I-131

BV K: Sử dụng thiết bị hiện đại đầu tiên tại Việt Nam chiết tách dược chất phóng xạ trong điều trị I-131

- 21/11/2019 14:06

SKĐS - Việc Bệnh viện K đưa vào sử dụng khu điều trị I 131 sẽ là tiền đề để thời gian tới tập trung phát triển vượt bậc hơn nữa song song giữa đầu tư cơ hở hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên môn, khoa học kỹ thuật tiên tiến