Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp kéo dài có gây vô sinh?

Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp kéo dài có gây vô sinh?

Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp kéo dài có gây vô sinh?

Phòng mạch online - 12/12/2018 13:42

SKĐS - Do chưa muốn sinh thêm em bé nên em đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Xin hỏi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sao cho đúng? Nếu dùng thuốc tránh thai khẩn cấp kéo dài có gây vô sinh không?