Dùng insulin thế nào

Insulin - Dùng thế nào cho đúng?

Insulin - Dùng thế nào cho đúng?

Thông tin dược học - 06/11/2018 14:03

SKĐS - Insulin là hormone duy nhất của cơ thể đóng vai trò làm giảm đường huyết thông qua cơ chế giúp tăng khả năng sử dụng glucose của các tế bào.