Đừng để dẫn tới áp-xe quanh amidan

Đừng để dẫn tới áp-xe quanh amidan

Đừng để dẫn tới áp-xe quanh amidan

Bệnh thường gặp - 28/04/2019 07:23

SKĐS - Áp-xe quanh amidan là hiện tượng viêm tấy, hóa mủ tổ chức liên kết lỏng lẻo nằm quanh amidan - giữa amidan và thành bên họng, thường gặp ở trẻ lớn và người lớn, ở giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi.