Dũng cảm chống tham nhũng được tặng thưởng xứng đáng

30-05-2011 8:50 PM | Thời sự

Theo Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ mới ban hành, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tố cáo,

Theo Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ mới ban hành, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng sẽ được khen thưởng xứng đáng. Có 4 hình thức khen thưởng là Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh,đoàn thể TW và Giấy khen. Huân chương Dũng cảm dành để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân: Không sợ hy sinh tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần của mình và người thân dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...; người đã hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên do tố cáo, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Người được nhận Huân chương Dũng cảm được thưởng 30 lần mức lương tối thiểu...

T.S

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH