dùng bài Bách hợp

Tỏi rừng giải độc, chữa ho

Tỏi rừng giải độc, chữa ho

Thầy giỏi – thuốc hay - 18/06/2019 13:42

SKĐS - Tỏi rừng là loại cây thảo, thân hành to màu trắng đục có khi hơi phớt hồng. Rễ cây do nhiều nhánh hợp lại, vì vậy tên thuốc gọi là bách hợp.